Program Platinum Rajdu Memoriał

Platinum Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza jest imprezą sportowo towarzyską dla zawodników licencjonowanych i zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
- Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 2017,
- Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA na 2017,
- Regulaminem Ramowym RO na 2017,
- Regulaminu Ochrony środowiska PZM,
- Prawem o Ruchu Drogowym RP z wyłączeniem odcinków specjalnych
- Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą wprowadzane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłoszonych przez Organizatora lub ZSS.

Nawierzchnia: Asfalt
Całkowita długość OS - 32,65 km
Całkowita długość trasy - 113,12 km

Miejsce i termin imprezy
Wieliczka 31.03 - 02.04.2017r.

Program imprezy
Publikacja Regulaminu Uzupełniającego 28.02.2017
Otwarcie listy zgłoszeń 28.02.2017r.
Zamknięcie listy zgłoszeń 19.03.2017r.
Data opublikowania listy zgłoszeń 27.03.2017r.
Opublikowanie harmonogramu odbioru administracyjnego i badania kontrolnego BK1 29.03.2017r.

Godziny pracy Biura Imprezy
W dniu 31.03.2017r. - piątek 14.00 - 22.00
W dniu 01.04.2017r. - sobota 07.00 - 22.00
W dniu 02.04.2017r. - niedziela 09.00 - 15.30

Odbiór administracyjny, odbiór dokumentów do zapoznania z trasą
Miejsce: Biuro Imprezy - Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: piątek 31 marzec 2017r. godz. 15.00 - 20.00 (wg. harmonogramu)

Badanie kontrolne BK-1
Miejsce: Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: piątek 31 marzec 2017r. godz. 16.00 - 21.00 (wg. harmonogramu)

Otwarcie parku serwisowego
31 marzec 2017r wjazd od godz. 15.00
Wieliczka parking ul.Dembowskiego

Pierwsze posiedzenie ZSS
Miejsce: Biuro Imprezy - Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: piątek 31 marzec 2017r. godz. 21.00

Publikacja listy startowej do Rajdu
Miejsce: Biuro Imprezy - Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: piątek 31 marzec 2017r. godz. 22.00

Publikacja listy startowej do OS Wieliczka Rynek
Miejsce: Biuro Imprezy - Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: sobota 01 kwiecień 2017r. godz. 16.30

Publikacja listy startowej do Etap 1 sekcja 3
Miejsce: Biuro Imprezy - Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: sobota 01 kwiecień 2017r. godz. 22.00

Zorganizowane zapoznanie z trasą
OS 1, 2:
Czas: sobota 01 kwiecień 2017r. godz. 8.30 - 10.00
OS 5,6,7:
Czas: sobota 01 kwiecień 2017r. godz. 13.00 - 14.30
OS 3,4:
Czas: sobota 01 kwiecień 2017r. godz. 18.00

Start I zawodnika
Miejsce: Wieliczka Al.Solidarności
Czas: sobota 01 kwiecień 2017r. godz. 10.45

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej
Miejsce: Biuro Imprezy Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: niedziela 02 kwiecień 2017r. godz. 14.15

Rozdanie nagród
Miejsce: Wieliczka ul.Kościuszki 15 Solne Miasto
Czas: niedziela 02 kwiecień 2017r. godz. 15.00


Created & Powered by TopRally.pl